Hájení ryb

Vzhledem k vysazování ryb na Jarní rybářské závody, které se konají v sobotu 14. kvatna 2016, je na nádrži v Bravanticích zákazt rybolovu do 15. května včetně.