Výborná zpráva pro děti

22.02.2010 18:24

  Bez rybářského lístku!

  V sobotu 20. února se v Ostravě v DDM uskutečnil aktiv vedoucích kroužků mládeže z jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu /informace na jiném místě/. Přítomné rybářské funkcionáře pozdravil jednatel  VÚS pan ing. Přemysl Jaroň, který nám sdělil velice zajímavou informaci, že od letošního roku mohou chytat děti do 10 let na jeden prut dospělého rybáře Vrátili jsme se tak k praxi, která byla kdysi a všichni přítomní vedoucí kroužků mládeže tuto výbornou zprávu přivítali!

  Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí rybářských orgánů. Zejména to, že děti do 10 let nebudou muset kupovat rybářský lístek, povolenku a ani být členem rybářské organizace. Dále nemusí kupovat poměrně drahou rybářskou výstroj a v neposlední řadě si mohou ověřit od 6 - 10 let svého věku, zda je vůbec bude rybolov v budoucnu zajímat.

  Tak přejeme dětem mnoho rybářských úspěchů a bohaté úlovky...

—————

Zpět