Propozice nočních závodů

Jak už bylo uvedeno na našem webu na titulní straně , MO ČRS Bravantice, zapsaný  spolek, pořádá v rámci 22. výročí založení  MO ČRS IV. ročník Nočních rybářských závodů v rámci "Bravantického okouna". Termín je 25. a 26. srpna 2017, nádrž v Bravanticích.

Časový rozvrh:

15,30 - 16,15 hodin .........prezentace závodníků /25.8./ 16,15 - 16,30 hodin .........doplnění  postů příchozími závodníky, krmení a příprava na závody

16,30 - 9,30 hodin 1. a 2 kolo

 9,30 - 10  hodin .............vyhodnocení závodů a předání cen.

Lov ryb  na dva pruty. V sobotu po ukončení závodů můžete pokračovat v rybolovu /ukončeno hájení/, lze si ponechat ulovené ryby dle rybářského řádu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení závodů: Hodnotí se všechny ulovené vyjmenované ryby - kapr, amur, štika, candát, dále úhoř. lín nad 25 cm a bílá ryba a okoun nad 30 cm. 1 cm = 1 bod. Cejny je třeba zasáčkovat a budou změřeni po ukončení závodů!

Startovné: cena povolenky na závody byla stanovena na 300 Kč, přihlášení rybáři předem na webových stránkách www.okoun.webnode.cz nebo telefonicky na 604803402 i 602465524 pak zaplatí 280 Kč. V ceně je občerstvení /klobása s přílohou/, startovné dětí, mládeže a studentů zůstavá  150 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet startujících je omezen na 50 závodníků, proto doporučujeme hlásit se předem.  Přihlášené závodníky budeme průběžně zveřejňovat na webu včetně obsazení postů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny pro nejlepší: 1. cena za největší počet bodů:   Krajská mimo pstruhová povolenka na rok 2018 v ceně 1600 Kč!, další ceny + pohár pro vítěze

                              2. cena za druhý  největší počet bodů:  věcné ceny

                              3. cena za třetí největší počet bodů: věcné ceny

                              4. cena za čtvrtý  největší počet bodů:   kniha o rybářství a věcná cena

                              5. cena za pátý největší počet bodů: kniha o rybářství a věcná cena

                              6. cena za největšího úhoře: věcná cena

                              7. cena bude vylosována jako vždy ze startovních lístků bez úlovku

                              8. cena pro nejlepšího mládežníka do 18. let - věcná cena a pohár

                                Zvláštní cena: za největší ulovenou rybu

V případě naplnění kapacity předepsného počtu míst u nádrže je možné udělit další ceny.

NOVINKA: Cenový fond je 50  % ze startovného, zbytek jde na režii a další zarybnění nádrže

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nesplnění některé z podmínek pro udělení ceny cenu neudělit. Při stejné délce největších ryb u dvou nebo více závodníků rozhoduje vyšší počet bodů.  Ceny nelze kumulovat. Případné námitky závodníků je třeba předat pořadatelům do doby vyhodnocení závodů a udílení cen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR: Každý závodník musí mít osvětleno stanoviště dle rybářského řádu /ne otevřené světlo - svíčka ve sklenici atd./

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občerstvení po celou dobu závodů je zajištěno.                     Srdečně zve výbor MO ČRS Bravantice, z.s.

                                                                     Petrův zdar!