Propozice rybářských závodů

Rybářské závody: Bravantice - nádrž  SOBOTA 13. KVĚTNA 2017 - JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Časový program:
1. prezentace závodníků - 6 - 6,45 hodin
2. losování postů - 6,45 hodin
3. 1. kolo - 7 - 10,30 hodin
4. přestávka na občerstvení do 11,30 hodin
5. 2. kolo - 11,30  až do 14 hodin
6. Vyhodnocení závodů a předání cen od 14 hodin
 
LOSOVÁNÍ:  Posty si jednotliví závodníci mohou obsazovat na internetu telefonicky na 604803402 nebo na emailu joplustil@centrum.cz. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ ZÁVODNÍKY:  Je zakázáno krmení ryb po celou dobu případného hájení. Zjištění tohoto porušení bude mít za následek vyloučení závodníků ze závodu! 

 

Lov ryb dle rybářského řádu. Během závodů si může každý ponechat 1 ks vyjmenované ryby, další dle RŘ.

Hodnocení: hodnotí se kaprovité ryby - kapr, amur, tolstolobik, lín, dále dravé ryby - štika, candát a ještě úhoř. Za 1 cm délky je 1 bod. Letos pak ještě do celkové délky započítáváme ryby - perlín, plotice, cejn velký nad 30 cm.

Startovné:

-------------

150 Kč/ osoba /v ceně je občerstvení/

130 Kč....přihlášeni předem na internetu na www.okoun.webnode.cz ......./otevřít nejlépe přes centrum.cz/ nebo na tel.:604803402.

email: joplustil@centrum.cz.

Vypsané ceny:

--------------------

1. cena: největší ulovená vyjmenovaná ryba - Krajská povolenka mimo pstruhová na rok 2018!

2. cena: největší počet získaných bodů hodnocených ryb /souhrn délek ryb/ - věcné ceny

3. cena: druhá největší ulovená vyjmenovaná ryba - věcné ceny

4. cena: druhý největší počet získaných bodů hodnocených ryb - věcné ceny

5. cena:  největší ulovená bílá ryba nad 30 cm délky - věcná cena

6. cena - cena útěchy - bude vylosován výherce ze startovních lístků bez úlovku - upomínková cena

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nesplnění některé z podmínek pro udělení ceny cenu neudělit. Ceny nelze kumulovat: 1 závodník může získat jen jednu cenu... Pořadatel má dále právo v případě krajně nepříznivého počasí na úpravu časového plánu.

Námitky závodníků je třeba předložit nejpozději do 14,15 hodiny v sobotu 13. května 2017

Občerstvení je po celou dobu zajištěno i pro návštěvníky. Grilované ryby, klobásy, čepované pivo 12 st., limonády atd....

V Bravanticích dne   25.4.2017            Zve výbor MO ČRS Bravantice

                                                                                                                         Petrův zdar!