Také v letošním roce 2014 se budete moci ubytovat v rybářském domě v Roudně, pokud si b udete chtít zachytat na Slezské Hartě. Podrobnosti a ceny najdete  na stránkách Moravskoslezského rybářského svazu...